Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. Akredytowany coach ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Master. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty, a przede wszystkim szkoli nowoczesne kadry.

Wiem o sobie że…. – Egogram jako narzędzie diagnostyczne stanów świadomości

Analiza transakcyjna jest teorią osobowości wyraźnie nastawioną na praktykę samodoskonalenia i pogłębiania umiejętności interpersonalnych. Wskazuje metody i sposoby poznawania i akceptacji siebie i innych oraz doskonalenia komunikacji międzyludzkiej, co przyczynia się do wzrostu tolerancji i zaufania do siebie i ludzi, którzy nas otaczają.

Program szkolenia

Stany JA: Rodzic, Dorosły, Dziecko – czyli analiza strukturalna i funkcjonalna osobowości

 • aspekt emocjonalny, kognitywny oraz behawioralny stanów Ja
 • analiza egogramu: w jakie stany Ja inwestujemy lub nie inwestujemy naszej energii
 • jak skutecznie posługiwać się różnymi aspektami swojej osobowości

Transakcje – czyli co umożliwia kontynuowanie relacji, a co je przerywa lub blokuje

 • rodzaje transakcji: komplementarne, skrzyżowane, ukryte
 • podstawowe prawa komunikacji
 • możliwości wpływu na sytuację komunikacyjną w rozumieniu transakcji – dlaczego niekiedy komunikacja z innymi uczestnikami szkoleń jest tak trudna? Jak komunikować się efektywnie i dojrzale.

Gry psychologiczne – czyli jak powtarzamy określone relacje kończące się dyskomfortem psychicznym

 • warunki konieczne dla zaistnienia gry oraz jej etapy
 • psychologiczne mechanizmy powstawania gier
 • rodzaje gier i role jakie w nich podejmujemy (Trójkąt Dramatyczny)
 • korzyści jakie czerpiemy z gier
 • jak nie wchodzić w gry