Magda Dobrowolska-Sagan
Strateg, coach, prowadzi procesy budowania strategii marki, zintegrowanej strategii komunikacji oraz innowacji. Fanka metody warsztatowej i technik kreatywnego myślenia w biznesie. Współautorka metody warsztatowej „Prowokacje strategiczne”. Certyfikowany facylitator metody LEGO® Serious Play® – prowadzi warsztaty tą metodą w zakresie budowania strategii marek i tworzenia innowacji. Prowadzi programy uwalniania swojej kreatywności wg autorskiego programu „Creativity Hacking”.

Kasia Piwowarczyk
Od wielu lat człowiek badań marketingowych i reklamy – pracowała w agencji badawczej, reklamowej i po stronie klienta. Obecnie zgłębia wiedzę o tym, jak i dlaczego kupujemy. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP oraz Szkołę Coachów TROP. Wewnętrzna facylitatorka, specjalizująca się w warsztatach związanych z tworzeniem nowych pomysłów i wypracowywaniem strategii przez grupę.

3, 2, 1 Impro, czyli jak techniki improwizacji mogą pomóc w prowadzeniu warsztatów

Poznanie kilku(nastu) ćwiczeń i gier improwizacyjnych. Miejsce na eksperymentowanie i sprawdzenie, na ile dobrze czujesz się w technikach impro jako facylitator / trener. Refleksja na temat wykorzystania ich podczas warsztatów/ treningów.

Ramowy plan warsztatu:

  • powitanie / cele / przedstawienie się uczestników
  • krótkie wprowadzenie do metody impro – o co w tym chodzi, na czym polega, co się improwizuje?
  • gry improwizacyjne – zestaw kilku(nastu) gier improwizacyjnych, mający na celu pokazanie kluczowych zasad impro w praktyce
  • refleksja grupowa wokół doświadczenia, osnuta wokół pytań: możliwości zastosowania w pracy trenera / facylitatora / coacha grupowego?, ja jako prowadzący gry impro?, moje mocne strony i ograniczenia w pracy z impro?