Praktyk zarządzania. Pasjonatka tworzenia i wdrażania innowacji w biznesie- głównie produktowych/usługowych ale również tych organizacyjnych. Byłam członkiem zarządu spółek akcyjnych, kierowałam pracami działu B+R. Jestem doradcą w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (głównie z UE) na wdrażanie innowacji i rozwój startupów. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym z UE), zarządzania strategicznego oraz budowania i zarządzania zespołami innowacyjnymi.

Model Customer Development – Wskazówki do budowy startupu

Poznanie założeń procesu Customer Development i sposobów rozwiązywania 9 typowych problemów wprowadzania nowego produktu na rynek. Przećwiczenie użycia szablonu modelu biznesowego do definiowania hipotez na etapie rozpoznania rynku. Praca z narzędziami, które mogą być elementem szkoleń dla liderów, managerów, działów B+R, osób planujących otworzenie działalności gospodarczej.

Program:

  1. Dziewięć grzechów głównych tradycyjnego modelu wprowadzania nowego produktu/usługi/oferty na rynek.
  2. Cztery elementy modelu Customer Development
  3. Zasada nr 5. Manifestu Customer Development: „Żaden biznesplan nie przetrwa pierwszego kontaktu z klientami, więc posłuż się szablonem modelu biznesowego”.
    • propozycja wartości
    • segmenty klientów
    • kanały dystrybucji
  4. Czym jest MVP (Minimum Viable Product)?