Jestem fascynatem zwinnych metodyk zarządzania organizacjami oraz projektami. Pracuję jako agile coach i trener w ING Banku Śląskim. Wcześniej jako Scrum Master w firmie XSolve oraz konsultant i koordynator projektów w QUEST Change Managers (konsultingi sprzedażowe, kompetencji menedżerskich oraz dotyczących negocjacji). Jestem inicjatorem wielu edukacyjnych przedsięwzięć (min. założycielem organizacji edukacyjnej Next Step), których misją jest przekazywanie biznesowej wiedzy środowisku akademickiemu, przedsiębiorcom, a także organizacjom non-profit.

Facylitacja procesu grupowego z wykorzystaniem narzędzi Agile

Agile Visual Management to techniki, które pozwalają monitorować nieprzewidywalny i zmienny zakres projektu. To sposób na umocnienie idei samoorganizacji i transparentnego stylu pracy w zespole. Jest to też bogata paleta narzędzi efektywnej facylitacji spotkań biznesowych.

Zakres warsztatu, trochę 4MAT-owo:

  • (why) Wprowadzenie do Agile/Scrum
  • (what)Rola Scrum Mastera, jako facylitatora – odniesienie do pracy trenera.
  • (how) Budowanie kontraktu i ram samoorganizacji grupy.
  • (what if) Feedback i retrospekcja przez wizualizację.

Warsztat ma na celu pokazanie technik, jakie używa Scrum Master, który odpowiada za budowanie samoorganizacji zespołów, pracujących zgodnie z zarządzaniem zwinnym. Są to narzędzia z pogranicza: mentoringu, coachingu grupowego oraz facylitacji. Chcę pokazać te, które mogą być najbardziej użyteczne dla trenerów, którzy prowadząc warsztat facylitują proces grupowy i wzmacniają otwartość, zaangażowanie i decyzyjność grupy w trakcie jego trwania. Narzędzia, które chcę pokazać, to np. budowanie kontraktu lub prowadzenie retrospekcji (zebranie feedbacku i przepracowanie go grupowo w użyteczne wnioski), z wykorzystaniem wizualizacji (flipcharty, karteczki, mapowanie myśli itd.).