TOMASZ CICHOCKI
Fan wykorzystywania technologii do wspomagania pracy grupowej. Ma doświadczenia jako manager, konsultant i coach. W pracy z ludźmi specjalizuje przede wszystkim w kwestiach związanych z budowaniem strategii, innowacyjnością oraz rolą współpracy, wymiany wiedzy i przywództwa. Prowadzi szkolenia i facylituje warsztaty strategiczne.

MICHAŁ KUBIK
Zajmuje się przede wszystkim działaniami zespołowymi – jak budować skuteczne zespoły, jak tworzyć porozumienie i współpracę, jak usprawniać komunikację aby służyła porozumieniu a nie stawianiu barier. W swojej pracy łączy doświadczenia menedżera i coacha. Prowadzi warsztaty związane z komunikacją, współpracą, zarządzaniem zespołem i przywództwem.

No Phone No Fun – Aktualizacja

W trakcie warsztatu pokażemy jak wykorzystać smartfony uczestników w pracy warsztatowej. Podczas spotkania:

  • doświadczysz pracy grupowej z wykorzystaniem technologii
  • poznasz nowe sposoby angażowania uczestników szkoleń
  • zainspirujesz się do rozwoju swojego warsztatu zawodowego

Porozmawiamy też o tym, jak technologia wpływa na komunikowanie się w grupie. Warsztat jest przeznaczony także dla osób „wykluczonych cyfrowo” 🙂